Vergunning en melding

Als detailhandelbedrijven een Wm-inrichting zijn, dan moeten ze soms een melding doen. Veel winkels zijn geen Wm-inrichting.

Detailhandelbedrijven hoeven alleen een melding te doen als ze een inrichting type B zijn. Inrichtingen type A hoeven geen melding te doen. Of er sprake is van een inrichting type A of B kunt u bepalen met de Activiteitenbesluit Internet Module.

Voor een detailhandelbedrijf is normaliter geen omgevingsvergunning milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig.