Bewerken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'bewerken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Deze activiteiten kunnen voorkomen als onderdeel van een drukproces of als zelfstandige activiteit.

Onder de activiteit valt ook het verwerken van lijmen en coatings, waaronder het aanmaken en mengen van lijm en verf.

Coaten

Coaten is het aanbrengen van een extra beschermende of verfraaiende laag (lak of vernis) op het papier of karton. Dit gebeurt in de meeste gevallen op een drukmachine, waarop in plaats van een drukvorm een gladde plaat is aangebracht.

Lijmen

Lijmen is het verbinden met behulp van lijm of kleefstof. Dit komt voor bij de productie van boeken, brochures en andere publicaties.

Lamineren

Lamineren is het aanbrengen van een of meer lagen vergelijkbaar materiaal of ander materiaal, zoals folie, op het papier of karton. Dit proces vindt via smelten of via toepassing van lijmen plaats.

Bodem

Het mechanisch bewerken met een installatie voorzien van een olie- of koelvloeistofcircuit, moet plaats vinden boven een bodembeschermende voorziening.

Ook bij het verwerken van lijmen en coatings is een bodembeschermende voorziening verplicht.