Grafische processen

Het Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor verschillende soorten grafische processen. Een overzicht ziet u hieronder.

Na selectie van een grafisch proces krijgt u een omschrijving hiervan en een overzicht van de relevante milieuthema's. Per milieuthema kunt u vervolgens verder naar de uitleg over de voorschriften.

drukkerij