Rotatieoffset druktechniek

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'rotatieoffset'. De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Offset is het bedrukken van materiaal met offsetplaten. Rotatieoffset is het drukken op papier aan de rol. Inkten voor rotatieoffset zijn oplosmiddelvrij.

Bij sommige drukkerijen wordt nog isopropylalcohol (IPA) aan het vochtwater toegevoegd. Bij het schoonmaken van offsetdrukpersen worden vaak oplosmiddelen gebruikt.

Er zijn drie soorten Rotatieoffset:

Heatsetrotatieoffset

De inkt droogt men geforceerd in een met warme lucht verwarmde oven. Het verdampen van minerale oliën uit de gebruikte inkten kan leiden tot de emissie van koolwaterstoffen.

Coldsetrotatieoffset

De droging van de inkt vindt plaats door wegslag in het papier.

Offset met UV- of IR-inkten

Hierbij droogt men de inkt met UV of IR straling.

Bodem

Het verwerken van inkten, verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen en toevoegingsmiddelen moet plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving