Melding, omgevingsvergunning en watervergunning

Melding

De meeste drukkerijen hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig. Ze moeten het begin of het veranderen van hun activiteiten melden aan de gemeente. Het bedrijf hoeft een verandering alleen te melden als een afwijking ontstaat van eerder gemelde gegevens. Het bedrijf kan melden met de Activiteitenbesluit Internet Module. Voor de grafische industrie gelden de algemene meldingseisen van het Activiteitenbesluit.

Soms een omgevingsvergunning milieu nodig

Drukkerijen met illustratiediepdruk of rotatiezeefdruk hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. Zowel voor oprichting als voor verandering van het bedrijf. Zie het Besluit omgevingsrecht, bijlage I, onderdeel C, categorie 16.4, onder f.

Een drukkerij kan ook vergunningplichtig worden doordat er andere vergunningplichtige activiteiten plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een grote ondergrondse opslagtank met oplosmiddelen. Deze kunnen vergunningplichtig zijn volgens het Besluit omgevingsrecht, bijlage I, onderdeel C, categorie 5.4, onder a.

Bedrijven met een omgevingsvergunning milieu zijn "type C" bedrijven in de zin van het Activiteitenbesluit. Voor hen geldt maar een deel van het Activiteitenbesluit. Denk bijvoorbeeld aan de voorschriften uit hoofdstuk 3 voor opslag in ondergrondse tanks en voor stookinstallaties. Er staan geen voorschriften voor drukprocessen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit.

Watervergunning

Wanneer de drukkerij stoffen loost in het oppervlaktewater, is soms een watervergunning nodig. Zie hierover het Handboek Water.

Digitaal drukken

Digitale drukkerijen gebruiken printers, kopieermachines en digitale offset persen. De drukactiviteiten maken ze niet vergunningplichtig en ze hoeven geen melding in te dienen. De activiteit "digitaal printen" komt ook niet voor in het Activiteitenbesluit. Het zijn dus meestal inrichtingen type A, die alleen aan de algemene voorschriften van het Activiteitenbesluit moeten voldoen, voor zover van toepassing. Als het nodig is kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen op basis van de zorgplicht. Zie voor meer informatie de module digitaal drukken van het Handboek grafische industrie.