Overzicht voorschriften en maatregelen grafische industrie

Op deze pagina vindt u overzichten van vergunningplichtige grafische activiteiten en activiteiten bij grafische bedrijven die zijn geregeld in het Activiteitenbesluit. Per activiteit ziet u waar het precies is geregeld en voor welke milieuaspecten voorschriften gelden.

Hieronder een overzicht met activiteiten en een verwijzing naar voorschriften van het Activiteitenbesluit (AB) en maatregelen van de Activiteitenregeling (AR). In de tabel staat ook op welke milieuaspecten deze voorschriften en maatregelen van toepassing zijn.

Overzicht van activiteiten voor de grafische industrie
Activiteit

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Oplosmiddeleninstallaties Afdeling 2.11 Afdeling 2.4 Lucht
Kleine of middelgrote stookinstallaties § 3.2.1 § 3.2.1 Lucht
Opslaan in ondergrondse tanks van bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen § 3.4.2 § 3.4.2

Bodem
Veiligheid

Opslaan in verpakking van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen § 4.1.1 § 4.1.1 Veiligheid
Bodem
Lozingen
Ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal § 4.7.1 - Lozingen
Zeefdrukken § 4.7.2 § 4.7.1 Lozingen
Vellenoffset § 4.7.3 § 4.7.1a Lozingen
Lucht
Geur
Bodem
Rotatieoffset § 4.7.3a § 4.7.1b Lozingen
Lucht
Geur
Bodem
Flexodruk of verpakkingsdiepdruk § 4.7.3b § 4.7.1c Lozingen
Lucht
Geur
Bodem
Veiligheid
Bewerken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton § 4.7a.1 § 4.7a.1 Lucht
Geur
Bodem

Het Activiteitenbesluit regelt een aantal milieuaspecten niet per activiteit, maar voor het hele bedrijf. Deze algemeen geregelde milieuaspecten staan in de tabel hieronder.

Overzicht milieuaspecten algemeen geregeld voor het hele bedrijf

Algemeen geregeld

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.6

-

Energie

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.8

-

Geluid

Voor bepaalde grafische druktechnieken hebben bedrijven een Omgevingsvergunning milieu nodig. In de tabel hieronder een overzicht van deze druktechnieken en de vindplaats van de aanwijzing tot vergunningplicht in het Besluit omgevingsrecht.

Vergunningplichtige grafische activiteiten
Activiteit Categorie van Bijlage I, Onderdeel C, Besluit omgevingsrecht
Ilustratiediepdruk 16.4 onder e
Rotatiezeefdruk 16.4 onder e

Overgangsrecht

Het Activiteitenbesluit en de -regeling kennen drie soorten overgangsrecht.

De twee laatstgenoemde soorten overgangsrecht staan in het besluit bij de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 2 tot en met 5.

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: Overgangsrecht 3 soorten (rechterkolom)

Het Activiteitenbesluit kent drie soorten overgangsrecht. Dit is verwerkt op diverse webpagina's over het besluit: