Brancheinformatie voor horeca bedrijven

Op deze pagina is alle informatie van het Activiteitenbesluit die relevant is voor deze branche verzameld. U kunt doorklikken op de onderstaande links of alles of een deel omzetten in een printbare pdf.

Welke bedrijven

Hotels, restaurants, café's en vergelijkbare bedrijven vallen onder deze branche.

Welke activiteiten

De meest voorkomende milieurelevante activiteiten in deze branche zijn het bereiden van voedingsmiddelen en het in gebruik hebben van een stookinstallatie, koelinstallatie of terras.

De belangrijkste milieuthema's binnen deze branche zijn geluid, lozingen, geur, energie en afvalstoffen.


Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van InfoMil. Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun gemeente, brancheorganisatie (de KHN) of bij Antwoord voor bedrijven.

Hoe werkt het vanaf 2024?

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021