Melding en vergunning

Melding

Vier weken voor oprichting of verandering van een inrichting moet de inrichtinghouder een melding doen bij het bevoegd gezag. Bij verandering is een melding alleen nodig als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Meer informatie over de melding staat onder "Melding en Activiteitenbesluit internetmodule".

In de volgende gevallen is een akoestisch onderzoek bij een melding voor het oprichten of veranderen van een inrichting verplicht of kan het bevoegd gezag er om vragen:


Omgevingsvergunning milieu en watervergunning meestal niet nodig

Er is geen omgevingsvergunning milieu nodig voor typische horeca-activiteiten. Wel kan een horecabedrijf om een andere reden een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan het stoken van een kachel met afvalhout.

Meestal hebben bedrijven binnen de horecabranche geen watervergunning nodig. Zij lozen namelijk meestal op een vuilwaterriool en de regels hiervoor staan in het Activiteitbesluit en de Activiteitenregeling. Als horecabedrijven lozen in oppervlaktewater is er wel een watervergunning nodig.

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) geeft aan of een omgevingsvergunning milieu of watervergunning nodig is.

Ondernemingsdossier

Het Ondernemingsdossier stelt een onderneming in staat om bepaalde informatie uit de eigen bedrijfsvoering eenmalig beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners.

Als een bedrijf een bepaalde maatregel moet treffen, dan signaleert het Ondernemingsdossier dat.

Als een bedrijf een omgevingsvergunning milieu of OBM moet aanvragen, of een maatregel moet treffen, dan geeft het Ondernemingsdossier dat aan. Het dossier biedt een directe link naar de AIM.