Afval-, bodem- en veiligheidsvoorschriften voor onderhoud van motorvoertuigen

Bodembeschermende voorziening

Een bodembeschermende voorziening is nodig als het bedrijf werkzaamheden verricht waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen. Dit is het geval bij:

Ook bij metaalbewerking (oppervlaktebehandeling, antiroestbehandeling) kunnen vloeistoffen vrijkomen.

Veiligheidsvoorschriften onderhoud en reparatie tankwagen

Er mogen geen werkzaamheden worden verricht aan tankwagens als er mogelijk gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen in de opslagtank aanwezig zijn.

Dit geldt niet voor noodreparaties aan de tankwagen als het bevoegd gezag en de brandweer vooraf zijn geïnformeerd over welke stof in de opslagtank is opgeslagen.

Afvalvoorschriften autowrakken

Maximaal 4 autowrakken

Bij een garagebedrijf mogen maximaal vier autowrakken aanwezig zijn. Een garagebedrijf heeft hiermee de mogelijkheid om tijdelijk een wrak te kunnen opslaan. Het maximum van vier autowrakken geldt niet voor autodemontagebedrijven, bergingsbedrijven of als de opslag plaatsvindt in het kader van onderzoek door politie of justitie.

Verbod handelingen met autowrakken

Het is in principe verboden om handelingen uit te voeren met een autowrak. Dit verbod geldt niet voor:

Het demonteren op verzoek beperkt zich tot situaties dat de laatste particuliere eigenaar of houder het bedrijf vraagt om bepaalde accessoires van het autowrak te demonteren om die opnieuw te gebruiken voor een ander motorvoertuig waarvan hij de eigenaar of houder is. Hierbij gaat het om accessoires als:

  • autoradio
  • trekhaak
  • lichtmetalen velg

Het demonteren mag uitsluitend plaatsvinden voor een particulier en niet voor commerciële doeleinden. Met de laatste particuliere eigenaar of houder wordt bedoeld de particuliere eigenaar of houder die zich als eerste van het autowrak ontdoet. Niet bedoeld is een garage- of schadeherstelbedrijf dat een autowrak ontvangt en als zodanig eigenaar of houder van dat autowrak wordt.
Deconserveren

Deconserveren is het verwijderen van de conserveringslaag die op nieuwe auto's wordt aangebracht. Deze laag wordt aangebracht om auto's te beschermen tegen beschadigingen bij transport. Aangezien dit 'conserveren' van auto's bijna niet meer voorkomt, komt ook het deconserveren weinig voor.