Brancheinformatie voor de rubber- en kunststofindustrie

Via deze pagina is alle informatie van het Activiteitenbesluit die relevant is voor deze branche verzameld. U kunt doorklikken op de onderstaande links of alles of een deel omzetten in een printbare pdf.

Welke bedrijven

Onder de rubber- en kunststof verwerkende bedrijven vallen bedrijven die kunststof spuitgieten, extruderen, thermovormen, blazen en schuimen. Daarnaast betreft het producenten van kunststofcomposiet, recyclingbedrijven en bedrijven in de rubber-, lijm- en kitindustrie. Enkele bedrijven in de branche voeren daarnaast bepaalde grafische processen uit.

Welke activiteiten

De belangrijkste activiteiten zoals genoemd in het Activiteitenbesluit zijn verwerken van rubber, thermoplastische kunststof en polyesterhars en het wegen of mengen van rubbercompounds. Daarnaast geeft het besluit voorschriften voor het reinigen, lijmen, coaten en mechanisch bewerken van rubber en kunststof. Ook zijn er voorschriften voor grafische processen en de opslag van diverse stoffen.

Het besluit gaf al voorschriften voor het bewerken van kunststof. Deze voorschriften zijn in januari 2013 aangevuld met maatregelen uit het Werkboek milieumaatregelen rubber- en kunststofverwerkende industrie.

De belangrijkste milieuthema's binnen de activiteiten zijn bodem, lucht en veiligheid.


Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van InfoMil.

Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun gemeente, koepelorganisatie (NRK of VKCN) of bij Antwoord voor bedrijven.