Overzicht voorschriften en maatregelen rubber- en kunststofindustrie

Hieronder een overzicht met activiteiten en een verwijzing naar voorschriften van het Activiteitenbesluit (AB) en maatregelen van de Activiteitenregeling (AR). Daarnaast staat op welke milieuaspecten deze voorschriften en maatregelen van toepassing zijn.

Een aantal milieuaspecten kennen geen regelgeving per activiteit. De regels zijn dan algemeen en gelden voor het hele bedrijf. Deze staan in een aparte tabel.

Een derde tabel geeft aan in welke gevallen een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en waarom.

Overzicht van activiteiten voor de rubber- en kunststofindustrie

Activiteit

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Polyesterhars verwerken geurmaatregelen

§4.4.3 ->
art. 4.31c

§4.4.3 ->
art. 4.49d

Geur

Polyesterhars verwerken overige maatregelen §4.4.3 ->
art. 4.31b lid 4, 4.31d
§4.4.3 ->
art. 4.49a lid2 en 3, b, e

Lucht diffuse emissies
Bodem

Mechanisch bewerken van rubber of kunststof, waaronder shredderen §4.4.1 ->
art. 4.27a t/m b
§4.4.1 ->
art. 4.44 t/m 4.45a
Lucht
Bodem
Reinigen, lijmen, coaten van rubber of kunststof §4.4.2 ->
art. 4.28 t/m 4.31
§4.4.2 ->
4.46 t/m 4.49
Lucht
Bodem
Rubber- en rubbercompunds wegen, mengen en verwerken §4.4.3 ->
art. 4.31b, 4.31d
§4.4.3 ->
art. 4.49a, b, c, e
Lucht
Bodem
Thermoplastisch kunststof verwerken §4.4.3 ->
art. 4.31b lid 2 t/m 4, 4.31d
§4.4.3 ->
art. 4.49a lid 2 en 3, c, e
Lucht
Bodem
Flexodruk of verpakkingsdiepdruk §4.7.3b ->
art. 4.94dg t/m 4.94di
§4.7.1c ->
art. 4.102ec t/m 4.102ef
Lucht
Bodem
Veiligheid

Opslag polyesterhars in vaten of drums, verf in blik

§4.1.1 ->
art. 4.1

§4.1.1->
4.1-4.10 > PGS 15

Veiligheid
Bodem

Opslag polyesterhars in bovengrondse tank

§4.1.3 ->
art. 4.5b, 4.6

§4.1.3.1 ->
art. 4.13 t/m 4.19 > PGS 30

Bodem
Veiligheid

Opslag van bulk- en stukgoederen, zoals kunststofkorrels

§3.4.3 ->
art. 3.32 t/m 3.39

§3.4.3 ->
art. 3.39 t/m 3.45
art. 3.47 t/m 3.55

Lucht
Lozingen
Bodem

Opslag < 1000 kg incl. LQ, gebruik organische peroxiden ADR 5.2 D tm F §4.1.5 ->
art. 4.8, 4.9
§4.1.5 ->
art. 4.22 t/m 4.25 > PGS 8
Veiligheid
Bodem
Opslag LQ organische peroxiden ADR 5.2 D tm F §4.1.5 ->
art. 4.8, 4.9
§4.1.5 ->
art. 4.22 t/m 4.25 > PGS 15
Veiligheid
Bodem
Opslag van organische oplosmiddelen in ondergrondse tanks §3.4.2 ->
art. 3.29 t/m 3.30a
§3.4.2 ->
art. 3.33 t/m 3.38
Veiligheid
Bodem
Lozingen

Kleine of middelgrote stookinstallatie

§3.2.1

§3.2.1

Lucht

Het Activiteitenbesluit regelt een aantal milieuaspecten niet per activiteit, maar voor het hele bedrijf. Deze algemeen geregelde milieuaspecten staan in de tabel hieronder.

Overzicht milieuaspecten algemeen geregeld voor het hele bedrijf

Algemeen geregeld

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.6

-

Energie

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.8

-

Geluid

Voor de reguliere activiteiten binnen de rubber- en kunststofindustrie is geen omgevingsvergunning milieu nodig. Wel is een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig voor het verwerken van polyesterhars. Ook kan een OBM nodig zijn voor het innemen van kunststofafval.

Overzicht wanneer en waarvoor een OBM voor de rubber- en kunststofindustrie

OBM nodig wegens

Welk bedrijf heeft OBM nodig?

Grondslag in Besluit omgevingsrecht

Geur

  • aanvangen met de verwerking van polyesterhars
  • verhogen van de capaciteit voor de verwerking van polyesterhars, of
  • veranderen van de manier van verwerking van polyesterhars

2.2a, lid 5

Afval

Opslaan en opbulken van kunststofafval

2.2a, lid 2, onder e


Overgangsrecht

Het Activiteitenbesluit en de -regeling kennen drie soorten overgangsrecht.

De twee laatstgenoemde soorten overgangsrecht staan in het besluit bij de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 2 tot en met 5.