Brancheinformatie voor slagerijen, kleine slachterijen en vishandels

Via deze pagina is alle informatie van het Activiteitenbesluit die relevant is voor deze branche verzameld. U kunt doorklikken op de onderstaande links of alles of een deel omzetten in een printbare pdf.

Welke bedrijven

Onder deze branche vallen:

  • slachterijen die maximaal 10.000 kg levend gewicht aan dieren per week slachten
  • slagers
  • poeliers
  • vishandels

Welke activiteiten

De kenmerkende activiteiten binnen de branche zijn:

  • op kleine schaal slachten
  • uitsnijden van vlees van karkassen of karkasdelen
  • uitsnijden van vis
  • uitsnijden en pekelen van organen
  • broeien, koken of pekelen van de bij het slachten vrijkomende dierlijke bijproducten
  • bereiden van voedingsmiddelen

De eerste vijf activiteiten zijn hieronder samengevat onder de term 'Slachten en het bewerken van vlees of vis'. Andere, minder kenmerkende activiteiten binnen de branche staan onderaan deze pagina genoemd.

De belangrijkste milieuaspecten binnen deze activiteiten zijn lozingen, geur en bodem.


Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van InfoMil.

Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun gemeente, koepelorganisatie (KNS, NBPW, NEPLUVI, COV) of bij Antwoord voor bedrijven.

Hoe werkt het vanaf 2024?

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021

Voor de meeste  slagerijen, kleine slachterijen en vishandels gelden onder de Omgevingswet geen algemene rijksregels. Wel kunnen decentrale overheden regels stellen.