Inwendig reinigen van tanks, tankwagens, vrachtwagens en andere transportmiddelen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'Inwendig reinigen van tanks, tankwagens, vrachtwagens en andere transportmiddelen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Bij de activiteit gaat om het inwendig reinigen of ontsmetten van:

  • tanks of tankwagens
  • vrachtwagens of andere transportmiddelen waarin vlees onverpakt is vervoerd
  • veegwagens en vuilniswagens
  • transportmiddelen waarin betonmortel is vervoerd

In de voorschriften wordt hierin een onderscheid gemaakt.

Niet van toepassing

Bij de activiteit zoals hier beschreven gaat het niet om:

Bij de activiteit gaat het ook niet het inwendig reinigen van tankwagens, tankcontainers of bulkcontainers waarin gevaarlijke stoffen, preparaten of producten zijn vervoerd. Dit is vergunningplichtig.


Zie ook vergunningplichtige tankautoreiniging:

Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Onder de Omgevingswet komt deze activiteit (met niet gevaarlijke stoffen) niet als aparte paragraaf terug. Het valt onder de overige activiteiten binnen een branche.


Gevaarlijke stoffen

Activiteitenbesluit, artikel 1.1

gevaarlijke stoffen: stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code