Melding en vergunning

Melding

Bij het starten of veranderen van activiteiten moet de ondernemer een melding Activiteitenbesluit indienen bij het bevoegd gezag. Bij verandering is een melding alleen vereist als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan de melding worden gedaan. Een melding Activiteitenbesluit moet een aantal algemene gegevens bevatten.

Omgevingsvergunning milieu en watervergunning meestal niet nodig

Voor de gangbare activiteiten die plaatsvinden binnen de branche is geen omgevingsvergunning milieu nodig. De AIM geeft aan of een omgevingsvergunning milieu nodig is. Er is wel een omgevingsvergunning milieu nodig voor:

  • slachten van meer dan 10.000 kilogram levend gewicht aan dieren per week
  • slachthuizen met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren
  • grootschalig bewerken en verwerken van dierlijke grondstoffen zoals melk
  • verwerken van dierlijke bijproducten tot eiwit, olie, vet, gelatine, collageen, dicalciumfosfaat, bloedproducten of farmaceutische producten
  • verwerken (bijvoorbeeld steriliseren of verbranden) van dierlijke bijproducten die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd

Meestal hebben bedrijven binnen de branche geen watervergunning nodig. Zij lozen namelijk meestal op een vuilwaterriool en de regels hiervoor staan in het Activiteitbesluit en de Activiteitenregeling. Als slagerijen, kleine slachterijen of vishandels lozen in oppervlaktewater is er wel een watervergunning nodig.