Informatie voor de uitvaartbranche

Op deze pagina staat alle informatie van het Activiteitenbesluit die van belang is voor deze branche.

Welke bedrijven

Sinds 1 januari 2010 vallen humane crematoria, strooivelden en sommige begraafplaatsen onder het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Dierencrematoria en -strooivelden vallen er sinds 1 januari 2016 onder.

Onder de uitvaartbranche vallen humane crematoria, dierencrematoria, begraafplaatsen en strooivelden. Er zijn ruim 2000 actieve begraafplaatsen en zo'n 60 crematoria in Nederland. Daarnaast zijn er 50 dierenbegraafplaatsen en -crematoria.

NB: veel begraafplaatsen zijn geen 'inrichting in de zin van de Wet milieubeheer'. Strooivelden die geen onderdeel zijn van een crematorium ook niet. Op bedrijven die geen 'Wm inrichting' zijn, is het Activiteitenbesluit niet van toepassing.

Welke activiteiten

Kenmerkende milieurelevante activiteiten binnen de uitvaartbranche zijn:

  • crematorium
  • strooiveld
  • stookinstallatie
  • voedingsmiddelen bereiden

Milieuthema’s

De belangrijkste milieuthema’s bij de uitvaartbranche zijn lucht, energie en bodem.


Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van InfoMil. Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun gemeente, brancheorganisatie of bij Antwoord voor bedrijven.

Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Het Rijk stelt onder de Omgevingswet alleen nog milieuregels aan crematoria.