Overzicht voorschriften en maatregelen uitvaartbranche

In de eerste tabel ziet u een overzicht met activiteiten en een verwijzing naar voorschriften van het Activiteitenbesluit (AB) en maatregelen van de Activiteitenregeling (AR). Daarnaast is aangegeven op welke milieuaspecten deze voorschriften en maatregelen van toepassing zijn.

In de tweede tabel staan een aantal milieuaspecten die niet per activiteit zijn geregeld, maar algemeen geregeld zijn voor het hele bedrijf.

Overzicht van activiteiten voor de uitvaartbranche
Activiteit Voorschrift AB Voorschrift AR Milieuaspect

Kleine of middelgrote stookinstallatie gebruiken

§ 3.2.1

§ 3.2.1

Lucht

Bereiden van voedingsmiddelen

§ 3.6.1.

§ 3.6.1.

Geur, lozingen

In werking hebben van een crematorium

§ 4.8.9, art. 4.116 - 4.119

§ 4.8.8, art. 4.112 – 4.113 en 4.115

Lucht

In gebruik hebben van een strooiveld

§ 4.8.9, art. 4.120

§ 4.8.8, art. 4.114 en 4.115

Bodem

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: Tabel artikelen geluid en energie

Het Activiteitenbesluit regelt een aantal milieuaspecten niet per activiteit, maar voor het hele bedrijf. Deze algemeen geregelde milieuaspecten staan in de tabel hieronder.

Overzicht milieuaspecten algemeen geregeld voor het hele bedrijf

Algemeen geregeld

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.6

-

Energie

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.8

-

Geluid


Overgangsrecht

Het Activiteitenbesluit en de -regeling kennen drie soorten overgangsrecht.

De twee laatstgenoemde soorten overgangsrecht staan in het besluit bij de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 2 tot en met 5.