Vragen en antwoorden over branches onder het Activiteitenbesluit

Hieronder staan vragen en antwoorden over het Activiteitenbesluit, specifiek voor een branche of bedrijfstak. De meeste gaan over vergunningplichten en het begrip 'inrichting'.

Er staan ook vragen bij over het toepassingsbereik van activiteiten die alleen bij bepaalde branches voorkomen.

Zie ook


Zuiveringtechnisch werk

Werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, in exploitatie bij een waterschap of gemeente, dan wel een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater is belast, met inbegrip van het bij dat werk behorende werk voor het transport van stedelijk afvalwater (artikel 1 Waterwet)

Voorzieningen voor het beheer van afvalwater

Een openbaar vuilwaterriool, openbaar hemelwaterstelsel, openbaar ontwateringsstelsel, een andere voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, een zuiveringtechnisch werk of een zuiveringsvoorziening (artikel 1.1 Activiteitenbesluit)