Brancheinformatie voor woon- en verblijfsgebouwen

Op deze pagina is alle informatie van het Activiteitenbesluit die relevant is voor deze branche verzameld. U kunt doorklikken op de onderstaande links of alles of een deel omzetten in een printbare pdf.

Welke bedrijven

Onder deze branche valt een brede groep gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan stationsgebouwen, banken, kerken, scholen en brandweerkazernes.

Voor asielzoekerscentra is specifieke informatie over geluid beschikbaar. Deze vallen overiegns niet altijd onder het Activiteitenbesluit omdat het niet altijd Wm-inrichtingen zijn.

Welke activiteiten

De meest voorkomende activiteiten in deze branche zijn:

  • het in werking hebben van stookinstallaties en koelinstallaties
  • het bereiden van voedingsmiddelen

De belangrijkste milieuthema's binnen de activiteiten zijn energie, lucht, geur en lozingen.


Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van InfoMil. Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun gemeente of bij Antwoord voor bedrijven.

Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Voor de meeste woon- en verblijfsgebouwen gelden onder de Omgevingswet geen algemene rijksregels voor milieu. Wel kunnen decentrale overheden regels stellen.