Natte koeltoren

Leeswijzer

Wat valt in het Activiteitenbesluit en de -regeling wel en niet onder de activiteit "In werking hebben van een natte koeltoren"?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

De aanwezigheid van een natte koeltoren bij een inrichting type A maakt dat het een type B inrichting wordt. Een kantoor met een nkt is dus een type B inrichting.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

De definitie van een natte koeltoren luidt:

  • Installatie gebruikt voor het, met een open constructie, afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen door middel van het vernevelen van water.

Een natte koeltoren kan water in aërosolvorm in de lucht brengen. Hierdoor kan voor de omgeving een legionellarisico ontstaan.

De voorschriften hebben betrekking op de hele installatie en niet enkel op de plek waar het vernevelen plaatsvindt.

Het lozen van het koelwater afkomstig van de koeltoren moet voldoen aan de voorschriften voor die lozingsactiviteit in het Activiteitenbesluit.


Arbo en BREF

De voorschriften in het Activiteitenbesluit en -Regeling zijn afgestemd op de voorschriften voor natte koeltorens in de arboregelgeving en de risico-indeling volgens het Europese referentiedocument (BREF industriële koelsystemen).

Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving