Overzicht voorschriften en maatregelen

Hieronder een overzicht met activiteiten en een verwijzing naar voorschriften van het Activiteitenbesluit (AB) en maatregelen van de Activiteitenregeling (AR). Hierin staat ook op welke milieuaspecten deze voorschriften en maatregelen van toepassing zijn.

Activiteit

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Overzicht van activiteiten voor woon- en verblijfsgebouwen
Kleine of middelgrote stookinstallatie § 3.2.1 § 3.2.1 Lucht
Koelinstallatie § 3.2.6 § 3.2.6 Veiligheid
Bereiden voedingsmiddelen § 3.6.1 § 3.6.1

Lozingen
Geur

Het Activiteitenbesluit regelt een aantal milieu-aspecten niet per activiteit, maar voor het hele bedrijf. Deze algemeen geregelde milieu-aspecten staan in de tabel hieronder.

Overzicht milieuaspecten algemeen geregeld voor het hele bedrijf

Algemeen geregeld

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Van toepassing op hele bedrijf Afdeling 2.5 Afdeling 2.3 Afval

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.6

-

Energie

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.8

-

Geluid


Overgangsrecht

Het Activiteitenbesluit en de -regeling kennen drie soorten overgangsrecht.

De twee laatstgenoemde soorten overgangsrecht staan in het besluit bij de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 2 tot en met 5.