Melding en Activiteitenbesluit Internet Module

Deze pagina's geven informatie over de melding Activiteitenbesluit en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Wanneer melden?

Afhankelijk van het soort bedrijf en de uitgevoerde activiteiten moet een bedrijf voor het oprichten of veranderen een melding doen bij de gemeente. Het bedrijf moet de melding uiterlijk vier weken voor oprichting of verandering van het bedrijf doen.

Wat is de AIM?

U kunt de melding doen met de AIM. De AIM geeft daarnaast aan welke voorschriften op een bedrijf van toepassing zijn en geeft hiervan een pakket op maat en een bijbehorende checklist.

De AIM geeft ook aan of een omgevingsvergunning milieu of omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig is. Het aanvragen van de omgevingsvergunning of de OBM kan met het Omgevingsloket online.

U krijgt direct toegang tot de AIM via https://www.aimonline.nl en hebt hiervoor geen wachtwoord nodig.


Uw onderwerpen

Vragen?

Stuur bij vragen over de AIM het dossierkenmerk van uw sessie of de adresbalk mee. Hiermee vinden we snel een antwoord op uw vraag.

Ondernemingsdossier

Het Ondernemingsdossier stelt een onderneming in staat om bepaalde informatie uit de eigen bedrijfsvoering eenmalig beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners.

Als een bedrijf een bepaalde maatregel moet treffen, dan signaleert het Ondernemingsdossier dat.

Als een bedrijf een omgevingsvergunning milieu of OBM moet aanvragen, of een maatregel moet treffen, dan geeft het Ondernemingsdossier dat aan. Het dossier biedt een directe link naar de AIM.

Een beperkt aantal branches en overheden is aangesloten op het Ondernemingsdossier.

Direct naar