Moet een bodemonderzoek onderdeel zijn van de melding Activiteitenbesluit?

Vraag

Moet een bodemonderzoek onderdeel zijn van de melding?

Antwoord

Nee. Een bodemonderzoek hoeft niet direct bij de melding te worden gevoegd en heeft daarom ook geen effect op de ontvangstdatum of volledigheid van de melding. De verplichting om een bodemonderzoek op te stellen staat in artikel 2.11 van het Activiteitenbesluit. Deze verplichting komt op het volgende neer:

Wanneer sprake is van oprichting van een inrichting waar een bodembedreigende activiteit wordt uitgevoerd, is een bodemonderzoek nodig. Wanneer sprake is van verandering van de inrichting kan het bevoegd gezag besluiten dat een bodemonderzoek nodig is.

Als een bodemonderzoek nodig is, moet het bedrijf binnen drie maanden ná het oprichten van de inrichting een rapport met de resultaten van het onderzoek aan het bevoegd gezag toesturen. Bedrijven wordt geadviseerd om over de onderzoeksopzet altijd vooraf contact op te nemen met het bevoegd gezag.

Wanneer een bedrijf al een rapportage van een bodemonderzoek in zijn bezit heeft, kan degene die de melding doet, dit als bijlage bij de melding meezenden. Is de rapportage nog niet beschikbaar, dan kan hij deze later aan het bevoegd gezag toesturen.