Moet ik een melding die niet compleet is publiceren?

Vraag

Moet ik een melding die niet compleet is publiceren?

Antwoord

Dat hangt er van af hoe incompleet hij is.

De publicatie van een melding  (artikel 8.41, vierde lid Wm) heeft als doel:

  • omwonenden te informeren dat in de omgeving een bedrijf wordt opgericht of veranderd.

Stel dat duidelijk is wat voor bedrijf waar wordt opgericht en het bedrijf inderdaad meldingsplichtig is. Dan kan de melding worden gepubliceerd. Ook al ontbreken nog enkele gegevens.

Als gegevens ontbreken die nodig zijn om vast te stellen wat voor bedrijf wordt opgericht of waar het bedrijf komt te liggen, dan is het logisch om de melding nog niet te publiceren, maar te wachten totdat de melding is aangevuld. Aan de publicatie van een melding kunnen geen rechten worden ontleend.