Moet een bedrijfsovername of wijziging van inrichtinghouder gemeld worden?

Vraag

Moet een bedrijfsovername of het wijzigen van de drijver van de inrichting gemeld worden?

Antwoord

Dat is afhankelijk van de activiteiten die het bedrijf uitvoert.

Activiteitenbesluit

Als het bedrijf geen vergunningplichtige activiteiten uitvoert, dan is geen melding Activiteitenbesluit nodig voor het wijzigen van de inrichtinghouder.

Op grond van het Activiteitenbesluit hoeft een verandering van de inrichtinghouder niet gemeld te worden. Alleen het veranderen van een inrichting en het veranderen van de werking daarvan moet worden gemeld op grond van artikel 1.10, lid 2 Activiteitenbesluit.

Als een bedrijf wordt overgenomen of als de drijver van de inrichting wijzigt, is dit geen verandering van de inrichting of het veranderen van de werking daarvan.

> Zie ook Wanneer is sprake van verandering van een inrichting?

Omgevingsvergunning

Als het bedrijf ook activiteiten uitvoert waarvoor een omgevingsvergunning milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets is vereist, dan is wel een melding verplicht bij verandering van de inrichtinghouder. Dit is geregeld in artikel 2.25, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).