Moet een bedrijf een melding doen als het kleiner wordt of er mee stopt?

Vraag

Moet een bedrijf een melding doen als het kleiner wordt of er mee stopt?

Antwoord

Dat is afhankelijk van de eerdere melding en de gevolgen voor de voorzieningen en installaties.

Als het bedrijf eerdere meldingen verstandig gedaan heeft, hoeft het vermindering van activiteiten niet te melden.

Het structureel beëindigen van een milieurelevante activiteit moet een bedrijf altijd melden. Milieurelevante activiteiten zijn activiteiten waarvoor voorschriften uit hoofdstuk 2, 3 of 4 van het Activiteitenbesluit gelden.

Veranderingen van een bestaande inrichting moet een bedrijf 4 weken van tevoren melden bij het bevoegd gezag. Er is één belangrijke uitzonde­ring.

Als het bedrijf eerder al een melding heeft gedaan en door de verandering geen afwijking ontstaat van de eerder gemelde gege­vens, hoeft het bedrijf geen nieuwe melding te doen (Activiteitenbesluit artikel 1.10, tweede lid, tweede volzin).

De precieze formulering van de eerdere melding(en) bepaalt dus wat later gemeld moet worden.

Voorbeeld 1

Het bedrijf verlaagt de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in een opslagvoorziening van 10 naar 5 ton.

Als het bedrijf in het verleden een opslagvoorziening voor exact 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen heeft gemeld, zou het verkleinen van de opslagvoorziening naar 5 ton een afwijking zijn van eerder gemelde gegevens. Deze verandering zou het bedrijf dus moeten melden.

Als het bedrijf in het verleden een opslagvoorziening voor maximaal 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen heeft gemeld, dan is het verkleinen naar 5 ton geen afwijking van eerder gemelde gegevens. Het bedrijf hoeft deze verandering dan dus niet te melden.

Niet iedere bestaande melding zal op dit punt duidelijk zijn geformuleerd. Over het algemeen is het logisch dat met de melding bedoeld is de maximale hoeveelheid aan te geven, en niet een exacte waarde.

Het advies is dan ook ervan uit te gaan dat de gedane meldingen bedoelen de maximale hoeveelheid aan te geven, tenzij in de melding expliciet staat dat dit anders bedoeld is.

Voorbeeld 2

Het bedrijft beëindigt of vermindert een milieurelevante activiteit en stelt daarbij productievoorzieningen structureel buiten gebruik.

Het bedrijf moet een melding moeten doen als het een milieu­relevante activiteit structureel beëindigt.

Ook is een melding nodig als de productiecapaciteit van een activiteit structureel vermindert waarbij productie­voor­zieningen of -gebouwen worden aangepast of buiten gebruik gesteld.