Moeten bestaande bedrijven uitbreiding met oplaadstations voor elektrische auto's melden?

Vraag

Een bestaande inrichting type A of B breidt uit met oplaadstations voor elektrische auto's. Wat heeft dit voor gevolgen, moet het bedrijf dit melden en welke voorschriften gelden?

Antwoord

Melding

Het bedrijf moet dit alleen melden als door deze verandering een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Dit staat in artikel 1.10, tweede lid van het Activiteitenbesluit.

Bij een eerdere melding staan de huidige parkeerplaatsen van de inrichting meestal op de ingediende plattegrond. De uitbreiding van de inrichting met een oplaadstation bestaat uit een stopcontact. Dit stopcontact plaatst men bij:

  • enkele al bestaande parkeerplaatsen. De kans dat hierdoor een afwijking ontstaat van eerder ingediende gegevens is klein.
  • nieuw aan te leggen parkeerplaatsen. Door het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen ontstaat een afwijking van de eerder aangeleverde gegevens en moet men een melding doen.

Voorschriften

Er zijn geen voorschriften die specifiek van toepassing zijn op oplaadpalen. De elektrische auto's die op dit moment in de reguliere handel verkrijgbaar zijn in Nederland bevatten alleen droge accu's (lithium-ion). De artikelen in het Activiteitenbesluit over acculaders (4.113c en 4.114) zijn alleen van toepassing op laders voor zogenaamde 'natte accu's'.

Oplaadpunten of wel stopcontacten brengen geen noemenswaardige negatieve milieueffecten met zich mee. Voorschriften zijn daarom niet nodig.

Zie ook

Vraag en Antwoord: