Geurvoorschriften voor het bereiden van brijvoer

In het Activiteitenbesluit staan voorschriften voor de activiteit het bereiden van brijvoer. De voorschriften om geurhinder te voorkomen en te beperken staan in paragraaf 3.5.9 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.5.7 van de Activiteitenregeling.

Overzicht voorschriften
Artikel Inhoud
3.129b Activiteitenbesluit basis voor geurvoorschriften in Activiteitenregeling
3.102 Activiteitenregeling brijvoer bereiden in gesloten ruimte

Gesloten ruimte

De veehouder moet het brijvoer bereiden in een gesloten ruimte. De brijvoerkeuken moet dus een ruimte zijn waarin deuren en ramen zoveel mogelijk dicht blijven.

Het doel is om geurhinder te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Daarvoor moet de activiteit tenminste voldoen aan de voorschriften van de Activiteitenregeling. Voor deze activiteit is geur niet uitputtend geregeld. Dit blijkt uit de woorden 'ten minste voldaan'. Het bevoegd gezag kan daarom maatwerkvoorschriften voor geur stellen op basis van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Meer informatie staat op de pagina Afdeling 2.3 - geurvoorschriften van de Handleiding geur.

Het Activiteitenbesluit is een aantal keer gewijzigd met gevolgen voor landbouw.