Afvalbeheer in het Activiteitenbesluit

Veel afvalgerelateerde bedrijven vallen sinds 2011 onder het Activiteitenbesluit. Het besluit geeft algemene voorschriften voor type A en B bedrijven en specifieke voorschriften voor enkele activiteiten. Voor type B bedrijven is een beperkt acceptatiebeleid van toepassing.

Voorschriften

Voor type A en B inrichtingen zijn er algemene voorschriften voor afvalbeheer, zoals het opruimen van zwerfvuil en het verbod op het mengen van afvalstoffen.

Specifieke afvalvoorschriften geeft het besluit (deels voor type C bedrijven) voor:

Voor type B inrichtingen onder het Activiteitenbesluit is daarnaast een beperkt acceptatiebeleid van toepassing.

Meer informatie

De website van Rijkswaterstaat Leefomgeving geeft een algemene toelichting op afvalpreventie en -scheiding door bedrijven.