Afvalbeheer in het Activiteitenbesluit

Veel afvalgerelateerde bedrijven vallen sinds 2011 onder het Activiteitenbesluit. Het besluit geeft algemene voorschriften voor type A- en B-bedrijven en specifieke voorschriften voor enkele activiteiten. Voor type B-bedrijven is een beperkt acceptatiebeleid van toepassing.

Voorschriften

Voor type A- en B-inrichtingen zijn er algemene voorschriften voor afvalbeheer, zoals het opruimen van zwerfvuil en het verbod op het mengen van afvalstoffen.

Specifieke afvalvoorschriften geeft het besluit (deels voor type C-bedrijven) voor:

Voor type B-inrichtingen onder het Activiteitenbesluit is daarnaast een beperkt acceptatiebeleid van toepassing.

Meer informatie

De website van Rijkswaterstaat Leefomgeving geeft een algemene toelichting op afvalpreventie en -scheiding door bedrijven.