Voorbeelden invulling procedures acceptatie en controle afvalstoffen

De invulling van de procedures voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen, kan heel verschillend zijn, dit is geheel afhankelijk van de aard en diversiteit van de afvalstoffen, wie de afvalstoffen brengt en de grootte van het bedrijf. Enkele voorbeelden volgen hieronder.