Voorbeeld acceptatie en controle afvalstoffen: milieustraat

Type ontdoener

Vaak geeft de milieustraat per ontdoener (particulier of bedrijf) een omschrijving van de afvalstoffen welke de milieustraat wel en welke hij niet accepteert, inclusief de maximale hoeveelheden. Ook geeft de milieustraat vaak aan wat de kosten zijn voor de verschillende ontdoeners en afvalstoffen.

Eisen aan manier van aanbieden

De milieustraat zamelt veel verschillende afvalstromen in en het is het dus belangrijk dat hij de ontdoener goed ïnstrueert waar welk afval heen moet en welk afval geweigerd wordt. Daarnaast kan de milieustraat eisen stellen aan de manier van verpakken van de afvalstoffen.

asbest

Manier van controle bij ontvangst

Bij de ontvangst zal het personeel van de milieustraat controleren of de maximale hoeveelheid afvalstoffen niet overschreden wordt en welke afvalstoffen een ontdoener bij zich heeft. Vervolgens zal het personeel de ontdoener goede instructies geven om de afvalstoffen op de juiste plek, in de praktijk vaak een container, te doen.

kca

Behandeling van afwijkende afvalstoffen

Een milieustraat voert afwijkende afvalstoffen op een milieuverantwoorde manier af en verhaalt vaak de kosten hiervan op de aanbieder.

Het is wenselijk dat aanbieders bij de milieustraat zoveel mogelijk van tevoren weten welke afvalstoffen ze niet aan kunnen bieden bij de milieustraat. De beheerder van de milieustraat moet vastleggen wat hij doet als een ontdoener deze afvalstoffen toch aanbiedt.

Een (beperkte) groep afvalstoffen mag de beheerder van de milieustraat nooit in ontvangst nemen, bijvoorbeeld een gevonden explosief, een autowrak of een opgegraven nog niet schoongemaakte olietank.

Voor de meeste afwijkende afvalstoffen geldt dat het beter is de afvalstoffen wel in ontvangst te nemen, op een milieu­verant­woorde manier af te voeren en de kosten hiervan te verhalen op de aanbieder. De milieustraat moet de afvalstoffen dan wel op een milieuverantwoorde manier opslaan in afwachting van de afvoer. Als iemand bijvoorbeeld een zelf gedemonteerde LPG-tank aanbiedt, kan hij die tijdelijk in de gasflessenopslag opslaan.