Bodembescherming in het Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit is het preventieve bodembeschermingbeleid het algemene uitgangspunt. De brongerichte aanpak staat centraal bij de vormgeving van de bodembeschermingartikelen in het Activiteitenbesluit. Dat betekent dat bodemverontreiniging en -aantasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen.

Bodembescherming

In het besluit en de regeling staan de verplichte maatregelen en voorzieningen om de bodemrisico's bij bodembedreigende activiteiten verwaarloosbaar te maken, voor de duur van de bedrijfsmatige activiteiten.

Daarnaast bevat het Activiteitenbesluit regels voor het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en verhardingen, het uitvoeren van bodemonderzoek en de te treffen beheermaatregelen.

Voorschriften

Via deze website is de volgende informatie over Bodem en het Activiteitenbesluit ontsloten:

Meer informatie

Op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+) vindt u meer informatie over