Bodemvoorschriften voor agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit

opslag coproduct bij vergisterHet Activiteitenbesluit geeft voorschriften over bodembescherming voor agrarische activiteiten. Deze voorschriften gelden voor alle agrarische bedrijven.

Het uitgangspunt is het preventieve bodembeschermingbeleid, met een brongerichte aanpak. De bedoeling is om bodemverontreiniging en -aantasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, te voorkomen. Hieronder vindt u per activiteit informatie over de eisen voor bodem.