Verwaarloosbaar bodemrisico

Als binnen een inrichting bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten worden verricht, moet het bedrijf voldoende bodembeschermende voorzieningen en maatregelen treffen om de kans op bodemverontreiniging tot een verwaarloosbaar minimum terug te brengen. De combinatie van maatregelen en voorzieningen hebben tot doel om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren voor de duur van de bedrijfsmatige actviteiten.

Welke voorzieningen en maatregelen dit zijn is in de ministeriële regeling nader uitgewerkt. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit zijn er verschillende combinaties van voorzieningen en maatregelen mogelijk. Bedrijven kunnen hieruit kiezen. Bij sommige activiteiten is een specifieke combinatie van voorzieningen en maatregelen verplicht gesteld. Afwijken van de voorgeschreven maatregelen kan alleen als daar overtuigende motieven voor zijn. Bovendien is er toestemming van het bevoegde gezag voor nodig.

Hier wordt uitgelegd wat de maatregelen en voorzieningen in het Activiteitenbesluit zijn