Bodembeschermende maatregelen

Voor activiteiten waarbij vloeistofkerende voorzieningen worden vereist, zijn in het Activiteitenbesluit specifieke beheermaatregelen opgenomen. Ze zijn gebaseerd op de NRB en moeten in combinatie worden toegepast. Het gaat om een inspectieprogramma voor apparatuur en emballage en een spill controle programma.

Alle acties die bij een beheermaatregel horen, moeten zijn uitgewerkt in procedures en werkinstructies. Daarbij moet worden doorverwezen naar relevante documentatie en de verantwoordelijke personen. Bovendien moet een indicatie worden gegeven hoe vaak de bewuste actie nodig is.