Voorbeeld gedragsvoorschriften

Gedragsregels

Naaste een concrete beschrijving van de maatregelen moeten de gedragsvoorschriften informatie bevatten over:

  • hoe en wanneer controle en onderhoud van installaties, die van invloed kunnen zijn op de samenstelling van het bijvoorbeeld afvalwater, is geregeld

  • hoe procesgeïntegreerde maatregelen op hun haalbaarheid worden onderzocht

  • hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en de doelmatige verwerking daarvan