Voorbeeld noodplan

Voorbeeld noodplan

Inhoudsopgave

1. Sleuteladressenlijst

2. Instructie in geval van brand en calamiteiten

3. Beschrijving en plattegrond van de opslaginstallatie

1. Sleuteladressen

Bedrijf - inrichting

 • Naam:
 • Adres:
 • Tel.:

Directeur(en)

 • Naam:
 • Afres:
 • Tel.:

Bedrijfsleider

 • Naam:
 • Adres:
 • Tel.:

2. Instructies in geval van brand en calamiteiten

Voor iedere installatie moet worden nagegaan welke van de hierna genoemde instructies relevant zijn.

 • Bedien de noodstop
 • Start de sprinklerinstallatie
 • Doof alle open vuren (o.a. waakvlam van Cv-installatie en geiser)
 • Zet alle auto- en elektromotoren af
 • Waarschuw de centrale post Brandweer (tel.112)
 • Waarschuw de drijver van de inrichting (beheerder/bedrijfsleider)
 • Waarschuw de in de nabijheid zijnde personen en stuur deze bovenwinds


Bij ongevallen met gevaar voor de omgeving:

- Indien aanwezig, sluit alle op afstand bedienbare afsluiters

- Waarschuw

........................ tel. ........................

........................ tel. ........................

- Bedien geen elektrische schakelaars

- Start geen motoren

- Probeer alleen met inachtneming van de eigen veiligheid met de aanwezige brandblusmiddelen de brand te blussen

- Volg de instructies van de bedrijfsleiding, BHV en de brandweer op

- Een ieder die niet betrokken is bij de ongevalsbestrijding moet het terrein/kantoor onmiddellijk verlaten

3. Beschrijving en plattegrond

beschrijving van de inrichting;

 • plattegrond
 • kantoren
 • magazijnen
 • terrein met opslagvoorzieningen en brandkranen