Vloeistofdichte vloeren en verhardingen

Een voorziening wordt als vloeistofdicht beschouwd als die onder certificaat is aangelegd of als de voorziening na inspectie als vloeistofdicht is beoordeeld.

Alleen voor tankplaatsen geldt dat deze vloeistofdicht moeten worden aangelegd. In alle overige gevallen is de voorziening pas vloeistofdicht na inspectie.

Voor alle vloeistofdichte vloeren en verhardingen geldt een keer per 6 jaar een periodieke keuring door een erkende inspectie-instelling op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast gelden algemene onderhoudseisen zoals het jaarlijks controleren op gebreken en het repareren en onderhouden van vloeistofdichte vloer en verhardingen.