Is er een financiële zekerheid nodig bij de opslag van vloeibare brandstoffen of afgewerkte olie?

Vraag

Is er een financiële zekerheid nodig bij de opslag van vloeibare brandstoffen of afgewerkte olie?

Antwoord

Ja, in het Activiteitenbesluit is in afdeling 2.10 vastgelegd dat door verzekering of anderszins financiële zekerheid gesteld moet worden ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van de opslag van vloeibare brandstof (of afgewerkte olie) in een ondergrondse tank. Dit geldt ook voor particulieren die een ondergrondse tank hebben van 1 m3 of meer met daarin vloeibare brandstof (zoals diesel of huisbrandolie).

Zie ook Vraag en antwoord Vallen ondergrondse tanks bij particulieren onder het Activiteitenbesluit?