Ik heb de grond in erfpacht. Ben ik dan ook voor de tank aansprakelijk?

Vraag

Ik heb de grond in erfpacht. Ben ik dan ook voor de tank aansprakelijk?

Antwoord

De aansprakelijkheid rust hierbij op degene die de tank in gebruik heeft. In geval van erfpacht is dat meestal de erfpachter zelf. In art. 3.37 lid 4 van de Activiteitenregeling is bepaald dat na het verwijderen of het onklaar maken van de ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages, het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd, en hiervoor is gecertificeerd en erkend door met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, binnen drie maanden aan het bevoegd gezag een schriftelijke rapportage hiervan overgelegd.