Kwaliteit van de uitvoering? (installeren, keuren, verwijderen)

Vraag

Kwaliteit van de uitvoering? (installeren, keuren, verwijderen)

Antwoord

In § 3.4.2 van het Activiteitenbesluit is vastgelegd aan welke voorwaarden het opslaan van vloeibare brandstoffen en afgewerkte olie in ondergrondse opslagtanks moet voldoen. Voor een aantal handelingen wordt verwezen naar het Besluit bodemkwaliteit.

Kort samengevat komt het er op neer dat voor activiteiten waarvoor een normdocument is aangewezen de werkzaamheden uitsluitend mogen worden uitgevoerd door erkende instellingen. Het feit dat een instelling gecertificeerd is voor het verrichten van bepaalde handelingen is niet meer voldoende om aan de huidige regelgeving te voldoen. Op deze website vindt u een actueel overzicht van erkende instellingen.Via de optie 'Titel of nummer normdocument' en vervolgens door te zoeken op het trefwoord 'tank', kunt u nagaan welk normdocument voor u van toepassing is en waarvoor het bedrijf moet zijn gecertificeerd en erkend.