Wanneer is het verwijderen van een tank niet redelijk?

Vraag

Wanneer is het verwijderen van een tank niet redelijk?

Antwoord

In artikel 3.37, onder 2 van de regeling is bepaald dat wanneer verwijdering als gevolg van de ligging redelijkerwijs niet kan worden gevergd, volstaan kan worden met het binnen acht weken na de beëindiging van de opslag de tank onklaar maken van de tank met de daarbij behorende leidingen en appendages. Het onklaar maken moet wel gebeuren door een daarvoor gecertificeerd en erkend bedrijf (artikel 3.37, onder 3 van de regeling).