Welke stoffen vallen binnen de noemer vloeibare brandstoffen?

Vraag

Welke stoffen vallen binnen de noemer vloeibare brandstoffen?

Antwoord

Het Activiteitenbesluit verwijst naar de Wet op de accijns. In de Wet op de accijns is in hoofdstuk 2 afdeling 6 vastgelegd welke stoffen kunnen worden gezien als minerale oliën. Hiertoe wordt verwezen naar GN-codes zoals die zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1214/2007 van 20 september 2007.

Grof samengevat gaat het om minerale oliën die worden gebruikt als brandstof voor verwarming of als motorbrandstof.