Veiligheid en Activiteitenbesluit

Het aspect veiligheid is van belang bij verschillende activiteiten. Zowel in hoofdstuk 3 als in hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit- en de regeling. Externe veiligheidsafstanden ter bescherming van de omgeving staan in het Activiteitenbesluit. De meeste andere veiligheidseisen staan in de Activiteitenregeling. Vaak wordt verwezen naar NEN normen en PGS of BRL richtlijnen.


Uw onderwerpen