Donkerteperiode en nanacht

In onderstaande tabel staat welke tijdstippen gelden voor de donkerteperiode en de nanacht.

Tijden

maanden

donkerteperiode

nanacht

januari t/m maart

18.00 - 24.00 uur

24.00 uur tot zonsopgang

april

half uur na zonsondergang tot 02.00 u

02.00 uur tot zonsopgang

mei t/m augustus

-

-

september, oktober

half uur na zonsondergang tot 02.00 uur

02.00 tot zonsopgang

november, december

18.00 - 24.00 uur

24.00 uu tot zonsopgang

Het bevoegd gezag kan via maatwerk een lager percentage voor het afschermen vaststellen.  Bijvoorbeeld omdat de zon pas na 18.00 uur ondergaat. Dan is het nog niet nodig om het duister te beschermen. Een overzicht van de officiële tijden waarop de zononder gaat staat op de website van het KNMI.

Een hoger percentage van afschermen mag ook. Als dat hogere percentage nodig is om lichthinder in de nanacht te voorkomen. Of om de duisternis en het donkere landschap te beschermen. Dit staat in artikel 3.57 lid 1 en artikel 3.58 lid 2, Activiteitenbesluit).


zonsopkomst en -ondergang