Lichtvoorschriften voor het bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht

Voor het aspect lichthinder geeft het Activiteitenbesluit voorschriften voor de tijden wanneer verlicht mag worden. Daarbij zijn er uitzonderingen mogelijk voor toernooien en het voorkomen van lichthinder bij maatwerk op grond van de zorgplicht.

Tijden uitputtend geregeld

De tijden waarop de verlichting aan mag zijn, zijn uitputtend geregeld in artikel 3.148. Voor dit aspect zijn daarom geen maatwerkvoorschiften mogelijk.

De verlichting moet zijn uitgeschakeld:

  • tussen 23.00 uur en 07.00 uur

  • als er geen sport wordt beoefend

  • als er geen onderhoud plaatsvindt

Toernooien

Om toernooien te kunnen houden kan op grond van artikel 3.148, tweede lid gebruik gemaakt worden van de zogenaamde 12-dagenregeling. Dit is overigens geen recht maar een bevoegdheid van de gemeente.

Hierbij moet het gaan om festiviteiten die bij gemeentelijke verordening of anderszins zijn aangewezen.

Maatwerkmogelijkheden

Omdat het uitschakelen van de sportverlichting uitputtend is geregeld (zie boven), mag het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift geen andere tijden opleggen waarop de verlichting uitgeschakeld moet zijn.

Maatwerk is op basis van de zorgplicht wel mogelijk voor aspecten waarvoor het besluit geen voorschriften stelt. Een voorbeeld is de wijze waarop de verlichting wordt uitgevoerd.

Voor bijvoorbeeld hinderlijke lichtinstraling in woon- of slaapvertrekken kan de gemeente dus op grond van de zorgplicht wel bepaalde maatwerkvoorschriften voor licht opstellen.