Samenvatting gasturbines / R en H zinnen

Deze wijziging maakt het opstellen van maatwerk mogelijk voor bestaande installaties in paragraaf 3.2.1 over Middelgrote stookinstallaties. Het gaat om tijdelijk maatwerk voor de NOx-emissiegrenswaarde voor gasturbines en voor de CxHy-emissiegrenswaarde voor gasmotoren.

Daarnaast schrapt de wijziging in de paragraaf over Oplosmiddeleninstallaties de vervallen aanduidingen van R(isk)- en S(afety)-zinnen. Dit heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de eisen in het Activiteitenbesluit.

Status:
Het wijzigingsbesluit is 23 juni 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 231. De wijzigingen over gasturbines en -motoren traden1 januari 2017 in werking, die over oplosmiddelen op1 juni 2017.