Wijziging energiebesparingseis Activiteitenbesluit

Type A en B bedrijven onder het Activiteitenbesluit moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend. Sinds de wijziging bevat artikel 2.15 van het besluit een verplichting om te informeren hoe een bedrijf aan de energiebesparingseis heeft voldaan. Ook kwamen er standaard parameters voor de berekening van de terugverdientijd in de Activiteitenregeling.

Status
De wijzigingen van het besluit zijn op 2 mei 2019 in werking getreden, de wijzigingen van de regeling op 14 mei 2019. Per 1 augustus 2019 was er nog een wijziging in de regeling over de berekeningswijze. Bedrijven moesten uiterlijk op 1 juli 2019 voldoen aan de informatieplicht.