Vervallen plicht tot informeren consument over E10 benzine bij tankstations

Deze wijziging gaat over benzine waar tot 10% bio-ethanol (E10) is bijgemengd. De eisen over het informeren van de consument over deze brandstof bij tankstations, stonden in het Activiteitenbesluit in artikel 3.21. Ze vervielen in het Activiteitenbesluit en staan nu in het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.

Status
De 26 juni 2019 gepubliceerde wijziging is 1 oktober 2019 in werking getreden.