Kwikverordening AB per 1-1-2021

Deze wijziging is voor het Activiteitenbesluit op 1 punt van belang. Op 1 januari 2021 vervalt paragraaf 3.8.1. van het Activiteitenbesluit over amalgaanafscheiders bij tandartsen. De paragraaf komt overigens niet terug onder de Omgevingswet. De wijziging is 15 februari 2019 gepubliceerd in Staatsblad 2019, nummer 55.