Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is een simpele vergunning. Voor de OBM-plichtige activiteit staan voorschriften in het Activiteitenbesluit. De AIM geeft aan of een OBM nodig is.


Uw onderwerpen

Geen OBM meer onder de Omgevingswet

Het systeem van Wm-inrichting, algemene milieuregels, omgevingsvergunning milieu en OBM verandert.